Chuyên mục: cách chạy 100m

0

Kĩ thuật chạy cự li ngắn được chia thành 4 giai đoạn: Xuất phát, Chạy lao, Chạy giữa quãng và Về đích. Xuất phát  Trong chạy cự li ngắn cần…